12 Δεκεμβρίου 2017

Έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Υδροδότηση Τοπικής Κοινότητας Αδάμ, ολοκλήρωση του έργου μονάδας αντίστροφης όσμωσης

Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά