10 Νοεμβρίου 2017

Διοικητικό συμβούλιο

Η σύνθεση του συμβουλίου είναι η εξής:

 

Πρόεδρος : Ξενιτίδης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Μπούρας Αθανάσιος

Μέλος: Αναστασιάδης Νικόλαος

Μέλος: Βαρβαλιός Βασίλειος

Μέλος: Μπίζμπος Κωνσταντίνος

Μέλος: Μπρατάνης Αστέριος

Μέλος: Ξενιτόπουλος Χρήστος

Μέλος: Παντούσης Βασίλειος

Μέλος: Παρασίδης Αναστάσιος

Μέλος: Πατλιάκας Εμμανουήλ

Μέλος: Σαρίκου Άννα