19 Ιουνίου 2018

Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά

Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά

 

(Construction of drainage in the Municipal Community of Zagliveri of Munisipality of Lagada)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:5004136

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΕΣΠΑ:2014-2020

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.379.674,80 €