13 Νοεμβρίου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. αντιλαμβανόμενη τον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει  στην τοπική κοινωνία, δίνει το δικαίωμα με αποφάσεις της, για έκπτωση στα τιμολόγια ύδρευσης (λογαριασμοί κατανάλωσης και όχι παγίων) για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • 50% στους πολύτεκνους
  • 50% σε άτομα με αναπηρία από 67% και άνω.
  • 50% στους νεφροπαθείς
  • 50% σε μονογονεϊκές οικογένειες
  • 25% σε τρίτεκνες οικογένειες
  • 25% σε άπορους

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν μόνο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να κατατίθεται γραπτή αίτηση συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά στον πρώτο μήνα κάθε έτους.
  • Η έκπτωση αφορά μόνο στην κύρια κατοικία και όχι σε εξοχική κατοικία, οικόπεδο, μαντρί, επαγγελματικό χώρο κλπ.