14 Νοεμβρίου 2017

Κοινωνικό τιμολόγιο

 • Για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση 50%
  • Σε περίπτωση αναπηρίας:
   • Έγκυρο πιστοποιητικό από τα ΚΕΠΑ
   • Ταυτότητα και ΑΦΜ ( από επίσημο έγγραφο ) δικαιούχου ύδρευσης
   • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
   • Τελευταία απόδειξη νερού
  • Σε περίπτωση πολυτεκνίας
   • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
   • Ταυτότητα και ΑΦΜ από επίσημο έγγραφο δικαιούχου ύδρευσης
   • Τελευταία απόδειξη νερού
  • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με 3 παιδιά
   • Έγγραφο που θα αποδεικνύει τη μονογονεϊκη οικογένεια ( πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης )
   • Ταυτότητα και ΑΦΜ από επίσημο έγγραφο δικαιούχου ύδρευσης
   • Τελευταία απόδειξη νερού
 • Για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση 25%
  • Σε περίπτωση τρίτεκνης οικογένειας με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή το ένα τέκνο φαντάρος ή φοιτητής έως 25 ετών.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
   • Ταυτότητα και ΑΦΜ από επίσημο έγγραφο δικαιούχου ύδρευσης
   • Βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση στρατού
   • Τελευταία απόδειξη νερού
  • Σε περίπτωση απόρων
   • Κάρτα απορίας από το Δήμο ή τη Μητρόπολη Λαγκαδά
   • Ταυτότητα και ΑΦΜ από επίσημο έγγραφο δικαιούχου ύδρευσης
   • Τελευταία απόδειξη νερού