14 Δεκεμβρίου 2017

Οργανόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Αναλυτικά η οργανωτική δομή της επιχείρησης απεικονίζεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί: