13 Νοεμβρίου 2017

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων λογαριασμών, είναι απαραίτητο να γίνει εξόφλησή τους ή να προσέλθετε στα γραφεία της επιχείρησης για την ρύθμιση τους (ευνοϊκές ρυθμίσεις για διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών με προκαταβολή και μηνιαίες δόσεις) αυστηρά έως τη λήξη του τελευταίου λογαριασμού. Απαραιτήτως να έχετε μαζί σας αποδεικτικό έγγραφο ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό) και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Τα ποσά των διακανονισμών δεν συμπεριλαμβάνονται στα ειδοποιητήρια-λογαριασμούς. Μετά τον πρώτο μήνα καθυστέρησης εξόφλησης δόσης διακανονισμού, τότε αυτός παύει αυτόματα να ισχύει και το υπόλοιπο ποσό ξαναγυρνάει στις ληξιπρόθεσμες οφειλές (προηγούμενο υπόλοιπο).

Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη από το νόμο 356/1974 άρθρο 7 & το νόμο 4174/2016 άρθρο 5, να αποστείλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας έως και τη λήξη του παρόντος λογαριασμού στις αρμόδιες ΔΟΥ (εφορίες).