13 Νοεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με καταβολή μετρητών, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (POS), στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ματαπά 3-ισόγειο), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
  • Με ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ στα υποκαταστήματα και στους κατά τόπους πράκτορες των ΕΛΤΑ. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο για το ποσό που αναφέρεται στο πεδίο της ταχυπληρωμής).
  • Με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (ΔΙΑΣ) με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού στα ταμεία όλων των τραπεζών.
  • Μέσω winbank με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (dias) για όλες τις τράπεζες.
  • Με καταβολή μετρητών στα ταμεία των τραπεζών με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (ΔΙΑΣ).

 

Κάθε καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί την οφειλή του μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο λογαριασμό.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.