13 Νοεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Εξόφληση λογαριασμών

  • Στο ταμείο της επιχείρησης το οποίο λειτουργεί στο καθορισμένο ωράριο  07:30 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ.
    • Η προσέλευση στο ταμείο θα γίνετε μόνο με μάσκα και μόνο ένα άτομο στο χώρο

 

  • Με ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ στα υποκαταστήματα και στους κατά τόπους πράκτορες των ΕΛΤΑ.
      • (ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο για το ποσό που αναφέρεται στο πεδίο της ταχυπληρωμής).

 

  • Ηλεκτρονικά μέσω e-banking με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (ΔΙΑΣ)

 

 

Κάθε καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί την οφειλή του μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο λογαριασμό.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.