19 Ιουνίου 2018

Υδροδότηση Τοπικής Κοινότητας Αδάμ, ολοκλήρωση του έργου μονάδας αντίστροφης όσμωσης

Υδροδότηση Τοπικής Κοινότητας Αδάμ, ολοκλήρωση του έργου μονάδας αντίστροφης όσμωσης

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου η δοκιμαστική λειτουργία του έργου

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Αδάμ, πρόκειται να δοθεί με την ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης αντίστροφης όσμωσης, προκειμένου το νερό μετά την κατάλληλη επεξεργασία του να είναι κατάλληλο προς πόση και απολύτως ασφαλές για τους συνδημότες μας στο Αδάμ.

Η τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης επιλέχθηκε ως η πιο αποτελεσματική και ασφαλής για την πλήρη απομάκρυνση των νιτρικών ιόντων που είχαν εντοπιστεί στην ποιότητά του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Αδάμ να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Η μονάδα επεξεργασίας που εγκαταστάθηκε με ευθύνη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά στην Τοπική Κοινότητα Αδάμ, είναι δυναμικότητας 15 κυβικών ανά ώρα και θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία έως το τέλος του Ιανουαρίου.

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου πρόκειται να δώσει οριστική λύση με τον πλέον σύγχρονο και ενδεδειγμένο τρόπο, σε ένα σοβαρό πρόβλημα που δυσχέραινε για δεκαετίες την καθημερινότητα των συνδημοτών μας  στο Αδάμ.
Άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα δοθεί το χρονοδιάγραμμα της έναρξης λειτουργίας του τόσο σημαντικού για την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των συνδημοτών μας στο Αδάμ, έργου.