ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

Λαγκαδάς, 15/02/2018

 

 

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΛ έχει στην πράξη αποδείξει ότι προασπίζεται τη δημόσια περιουσία.

Όπως είναι γνωστό ύστερα από δική της πρωτοβουλία και προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Σεπτέμβριο του 2014, διενεργήθηκε έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη της ποινικής διαδικασίας σε βάρος όσων η Δικαιοσύνη έκρινε υπεύθυνους. Ποινική διαδικασία, που και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Με την ολοκλήρωση της ανάκρισης, ήδη από το μήνα Φεβρουάριο 2017, η διοίκηση της ΔΕΥΑΛ έπαυσε από τα καθήκοντα του ταμία τους εμπλεκόμενους.

 

Με τη συμπλήρωση 2 1⁄2 ετών από τη ανάληψη των καθηκόντων της, η διοίκηση της ΔΕΥΑΛ, πιστή στη διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος, αποφάσισε τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου από πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές.

 

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, κατά την πρώτη φάση του, με την έκδοση πορίσματος το οποίο διαπίστωσε χρηματικό έλλειμμα.

 

Το πόρισμα κατατέθηκε – με την παράδοσή του στην ΔΕΥΑΛ από τους εσωτερικούς ελεγκτές – αυθημερόν, 22/12/2017, στην αρμόδια Εισαγγελία Θεσσαλονίκης για την ποινική αξιολόγησή του και κατόπιν αυτού τέθηκαν σε αργία οι υπεύθυνοι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε Εισαγγελικό λειτουργό και αναμένεται η πρόοδος της διαδικασίας.

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης – ΔΕΥΑΛ – ενημέρωσε το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ’ επέκταση τους πολίτες και δημότες για τα τεκταινόμενα, στη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2018.

 

Οι παραπάνω ενέργειες και πράξεις της διοίκησης της ΔΕΥΑΛ αποδεικνύουν ότι δεν φοβάται ούτε έχει να αποκρύψει τίποτα, αλλά σεβόμενη τους πολίτες δρα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Γι’ αυτό και αποτάθηκε άμεσα στις Εισαγγελικές αρχές και έχει εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη.