(Δελτίο τύπου) Σε πλήρη λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός σταθμός) Λαγκαδά, με εργασίες επισκευής και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των κτιριακών της εγκαταστάσεων και των δεξαμενών. Πρόκειται πλέον για ένα βιολογικό σταθμό σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών που αποτελεί κόσμημα για το Δήμο Λαγκαδά και όχι μόνο.

Με τις εργασίες που εκτελέστηκαν διασφαλίζεται η επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις και του κανόνες ασφάλειας.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βιολογικός σταθμός επεξεργάζεται σήμερα 2.000mαποβλήτων ημερησίως με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 4.500m3 ημερησίως.

Όλες οι παραπάνω εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις παρατηρήσεις και τις διορθωτικές κινήσεις που συστάθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης, η ΔΕΥΑ Λαγκαδά προχώρησε στην έκδοση περιβαλλοντικών όρων του βιολογικού σταθμού του Λαγκαδά ύστερα από μία επίπονη διαδικασία καθώς έπρεπε γνωμοδοτήσει πλήθος φορέων εποπτείας και ελέγχου.

Εκτός όμως από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων σημαντικό ρόλο παίζει και η στελέχωση του βιολογικού σταθμού με ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα εργάζονται πλέον ένας (1) Χημικός (ΠΕ), ένας(1) Ηλεκτρολόγος (ΔΕ) και δύο (2) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ).

Η άψογη λειτουργία του βιολογικού σταθμού έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 5m3 λυματολάσπης ημερησίως η οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα διατίθεται δωρεάν (με πιστοποίηση) ως εδαφοβελτιωτικό στους αγρότες της περιοχής (στο τέλος του μήνα θα ανακοινωθείο τρόπος παραλαβής της από τους αγρότες-δημότες).

Επιπρόσθετα, η ΔΕΥΑ Λαγκαδά κατέθεσε, μετά την εκπόνηση σχετικών μελετών, πρόταση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  για την εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στις δεξαμενές υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων ύψους 830.000,00€ και αναμένεται η ένταξή του έργου στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εντός του μηνός.

Κλείνοντας,ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΔΕΥΑ Λαγκαδά έχουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της Επιχείρησης το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της ορθής επαναλειτουργίας της μονάδας.

(*ακολουθεί φωτογραφικό υλικό)

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά