(Δελτίο τύπου) Οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά σήμερα (5/4/2019)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά σήμερα (5/4/2019)

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λαγκαδά αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα οικονομικά στοιχεία της Επιχείρησης προς ενημέρωση των δημοτών. Έτσι, σύμφωνα με τα ως σήμερα 5/4/2019 διατιθέμενα στοιχεία, όπως προκύπτουν από  τα λογιστικά αρχεία της Επιχείρησης και τα extre των τραπεζών, η οικονομική θέση της Επιχείρησης είναι η εξής:

Καταθέσεις σε τράπεζες: 204.922,05€

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές: 189.750,05€

Έχουν εξοφληθεί ως σήμερα 5/4/2019 όλες οι αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις σε εφορία (ΦΠΑ, κρατήσεις, διακανονισμοί) και είναι ταμειακά ενήμερα όλα τα δάνεια από προηγούμενες διοικήσεις.

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά από το 2014 έως σήμερα δεν έχει προβεί στη χορήγηση κανενός δανείου.

Η  Επιχείρηση λειτουργεί μόνο με ίδιους πόρους.

Έχουν συνταχθεί και εγκριθεί οι ισολογισμοί της ΔΕΥΑ Λαγκαδά ως το έτος 2017.

Η Επιχείρηση αποπλήρωσε από το Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα χρέη προηγούμενων διοικήσεων ύψους 3.000.000,00€ που αφορούσαν ΦΠΑ έργων, δάνεια, διακανονισμούς, ασφαλιστικά ταμεία, αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προμηθευτών και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Το διαπιστευμένο ταμειακό έλλειμα ύψους 3.169.000,00€ από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης μαζί με αυτό των 600.000,00€ που προκύπτει από την έκθεση των εσωτερικών ελεγκτών, έχει αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται καταλογισμός στους εμπλεκόμενους.

Η Επιχείρηση έχει να λαμβάνει από καταναλωτές το ποσό των 4.300.000,00€ για το οποίο έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια την τελευταία διετία ενώ έχει προβεί σε διακανονισμούς και διευκολύνσεις πληρωμών όσων οφειλετών ανταποκρίθηκαν.

Επίσης, κατατέθηκε σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εκδοθεί σε ΦΕΚ η βεβαίωση των υπολοίπων των λογαριασμών στις εφορίες.

Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της Επιχείρησης προς τη ΔΕΗ από απλήρωτες υποχρεώσεις προηγούμενων διοικήσεων και ενώ η Επιχείρηση έχει προβεί στην εκκίνηση διαδικασίας μέσω νομικής οδού προκειμένου να επαληθευτεί το ποσό της οφειλής λόγω της ύπαρξης υπερβολικών χρεώσεων τόκων υπερημερίας κ.λπ.

Σημειώνεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αύξηση της τιμής του τιμολογίου αν και αρχικά είχε παρθεί απόφαση για αύξηση του τιμολογίου λόγω υποχρεώσεων προς τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΥΑ Λαγκαδά διατηρεί το χαμηλότερο τιμολόγιο από όλες της ΔΕΥΑ της Ελλάδας.

Η σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά πληρώνει εις το ακέραιον τους τρέχοντες μηνιαίους λογαριασμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει κατατεθεί στη ΔΕΗ το ποσό των 342.600,50€ που αφορά στην εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.

Η Επιχείρηση αύξησε τα έσοδά της κατά 155% από το 2014.

Τα λειτουργικά έξοδα της Επιχείρησης που αφορούν αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις σε εφορία και δικαστικές αποφάσεις υπολογίζονται στα 48.000 € μηνιαίως.

Η Επιχείρηση εισπράττει κατά μέσο όρο μηνιαίως το ποσό των 191.000. Οι πληρωμές των καταναλωτών πραγματοποιούνται μέσω θερμικών αποδείξεων και τραπεζικών χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ώστε να είναι αδιάβλητες. Οι πληρωμές της Επιχείρησης προς τους προμηθευτές πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Η Επιχείρηση συνεργάζεται από το 2015 και έπειτα με κορυφαίες εταιρείες στο χώρο του λογισμικού και κάθε μέρα γίνεται συμφωνία ταμείου και άμεση κατάθεση στην τράπεζα.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, η Επιχείρηση βρίσκεται σε τροχιά πλήρους οικονομικής εξυγίανσης αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα επαρκούν για την εξόφληση όλων των πιστωτών και την ύπαρξη ταμειακού διαθέσιμου.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Λαγκαδά ευχαριστεί τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ Λαγκαδά και τον απερχόμενο Πρόεδρο για την προσήλωσή τους στον αρχικό στόχο που ετέθη για την οικονομική εξυγίανση της Επιχείρησης.

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά