Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων της ΔΕΥΑ Λαγκαδά»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά προβαίνει στην ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων της ΔΕΥΑ Λαγκαδά», προϋπολογισμού 57.980,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η  διεξαγωγή του θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο που θα ανακοινωθεί από την Υπηρεσία.