(Δελτίο τύπου) Εξασφάλιση χρηματοδότηση ύψους 300.000,00€ από το πρόγραμμα CLLD/LEADER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 300.000,00€ από το πρόγραμμα CLLD/LEADER

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 300.000,00€ από το πρόγραμμα CLLD/LEADER για την προμήθεια υδρομέτρων νέας τεχνολογίας και προγράμματος τηλεμετρίας για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος αναμένεται να συμβάλλει στην άμεση αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Λαγκαδά.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μετρητές ροής νερού τελευταίας τεχνολογίας οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε κάθε παροχή νερού της ΔΕ Λαγκαδά. Με την εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετρίας και τη χρήση των μετρήσεων από τους σταθμούς ελέγχου, η Δημοτική Επιχείρηση συνεχίζει την προσπάθειά της για μηδενικά λάθη στην καταγραφή των ενδείξεων των υδρομέτρων, την απαλοιφή έστω και υπόνοιας κλοπής νερού, τη μείωση της άσκοπης σπατάλης νερού και συνεισφοράς στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση απώλειας νερού και διαρροών για τις οποίες μάλιστα θα ειδοποιείται και ο καταναλωτής σε πραγματικό χρόνο και την εν γένει αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς τους δημότες μας.