(Δελτίο Τύπου) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΣΣΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.640.013,87€

 

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά υπέβαλε πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για τη χρηματοδότηση του αποχετευτικού δικτύου της Δ.Κ. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά, συνολικού προϋπολογισμού 10.640.013,87και αναμένεται σύντομα η απόφαση ένταξής του και οι διαδικασίες δημοπράτησής του.

Το έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά, καθώς και στην κατασκευή του συνδετήριου αγωγού μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Λαγκαδά αλλά και στην αναβάθμιση υφιστάμενου τμήματος δικτύου ακαθάρτων υδάτων Χρυσαυγής-Λαγκαδά στη Δ.Ε. Λαγκαδά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη χάραξη του συνδετήριου αγωγού μεταφοράς λυμάτων, έγινε πρόβλεψη ώστε να εξυπηρετηθεί και η μελλοντική σύνδεση των οικισμών του Καβαλαρίου, Ηρακλείου και Περιβολακίου με αυτόν.

Με το έργο αυτό διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αναμένεται να ανακουφιστεί και ένα μεγάλο μέρος των δημοτών μας από τα τέλη εκκένωσης βόθρων.

Με επόμενο Δελτίο Τύπου η Δημοτική Επιχείρηση θα ενημερώσει τους δημότες για τις σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται και για τη Δ.Κ. Λαγυνών, αναφορικά με το δίκτυο ακαθάρτων και με το δίκτυο ομβρίων του οικισμού.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λαγκαδά επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης, η σταδιακή στελέχωση της οποίας συνέβαλε στην επιτυχημένη σύνταξη και υποβολή πλήρων φακέλων προτάσεων χρηματοδότησης που εξασφάλισαν την ένταξη των εν λόγω έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι η πλήρης στελέχωση των Υπηρεσιών της για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης.