ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΚΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά ανακοινώνει πως, κατόπιν των επαναληπτικών δειγματοληψιών νερού ως προς την ραδιενέργεια που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις γεωτρήσεις του οικισμού του Ασκού, διαπιστώθηκε πως, οι πέντε (5) από αυτές πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας πόσιμου νερού και ήδη είναι αυτές και μόνο αυτές που υδροδοτούν τον οικισμό.

Για το λόγο αυτό, ειδοποιούνται οι κάτοικοι της Τ.Κ. Ασκού ότι μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το νερό του δημοτικού δικτύου για οποιαδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένης της πόσης, μαγειρέματος και παρασκευής τροφίμων.

Η Δημοτική Επιχείρηση θα σας κρατάει ενήμερους για οτιδήποτε νεώτερο προκύψει στο εγγύς μέλλον.

 

Εκ του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης