Σημαντική ενημέρωση ΔΕΥΑΛ σχετικά με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ

  • Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, ενημερώνουμε όλους τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., πως η προθεσμία που δόθηκε προς είσπραξη των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης έληξε στις 30.06.2020. Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑ Λαγκαδά νομιμοποιείται, πλέον, να επιβάλει όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προσαυξήσεις, καθώς και να βεβαιώσει τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις κατά τόπους ΔΟΥ. Παρόλα αυτά και προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στις οικονομικές δοσοληψίες των δημοτών / καταναλωτών μας, όπως για παράδειγμα με την έκδοση φορολογικής ενημερότητας κλπ, καλούμε για τελευταία φορά όλους όσους εξακολουθούν να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να προσέλθουν έως και τις 22.07.2020 στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης για την εξόφληση ή έστω ρύθμιση αυτών. Μετά και την ημερομηνία αυτή και λόγω του γεγονότος ότι αμέσως μετά θα εκδοθούν οι νέοι λογαριασμοί, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα προβεί πλέον στις ήδη προαναγγελθείσες ενέργειες των προσαυξήσεων και των βεβαιώσεων των οφειλών στην Εφορία.

 

  • Παρακαλούνται όλοι οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που τυγχάνουν κάποιου είδους έκπτωσης (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άποροι, άτομα με ποσοστό αναπηρίας κλπ) να προσκομίσουν το αργότερο έως και τις 22.07.2020 στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης, επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατοχύρωσης του αντίστοιχου ποσοστού έκπτωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η Δημοτική Επιχείρηση θα προβεί σε απενεργοποίηση της έκπτωσης που λάμβαναν μέχρι σήμερα και ο λογαριασμός τους θα επανέρθει στα κανονικά τιμολόγια.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.