ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ

Φέρεται σε γνώση των δημοτών – καταναλωτών μας πως, βάσει του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης άρθρ. 2, παρ. 2, «Η ΔΕΥΑΛ παρέχει νερό μόνο για ύδρευση

Παρακαλούνται λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για νέα σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ, αυτή να μην αναφέρεται σε αγροτεμάχια και γενικά ακίνητα τα οποία δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια διότι θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν πρόκειται να εξυπηρετηθούν.

Επίσης, κάνουμε γνωστό και σε όλους όσους ήδη υδροδοτούν από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ακίνητα για αρδευτικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως του πότε έγινε η σύνδεση, πως η ΔΕΥΑΛ σκοπεύει, σε περίπτωση έντονης ζήτησης νερού, να προβεί σε διακοπή των παροχών αυτών, προσωρινή ή μόνιμη και ζητούμε την κατανόηση όλων πάνω στο θέμα αυτό.

Παρόλα αυτά, αίτηση για σύνδεση στο αρδευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης, το οποίο είναι ξεχωριστό από το δίκτυο ύδρευσης, μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε διαθέτει αγροτεμάχιο στους οικισμούς:

Αδάμ, Βασιλούδι, Γερακαρού, Ζαγκλιβέρι, Λαγκαδίκια, Μεσόκωμο, Νέα Καλίνδοια και μελλοντικά και στους οικισμούς Αναλήψεως & Δρακοντίου

 

με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται πλησίον του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου ώστε να μπορούν να συνδεθούν.

 

 

Λαγκαδάς, 08.07.2020

Από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.