Τακτοποίηση οφειλών καταναλωτών

 

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κάνει έκκληση στους καταναλωτές για την τακτοποίηση των οφειλών τους προς την επιχείρηση με ευνοϊκές ρυθμίσεις, για την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων , διότι σε διαφορετική περίπτωση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα υπολογίζονται οι νόμιμες προσαυξήσεις και θα βεβαιώνονται τα ποσά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

 

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ

Ξενιτίδης Γεώργιος