ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. KOΛXIKOY

Λόγω της υπερβολικά αυξημένης ζήτησης & κατανάλωσης νερού στον οικισμό του Κολχικού, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες το φαινόμενο της μερικής έλλειψης αυτού σε τμήματα της Κοινότητας. Για το λόγο αυτό η Δημοτική Επιχείρηση, πέρα από το νερό που έρχεται από τις γεωτρήσεις του Λαγκαδά, θα προσθέσει στο δίκτυο και νερό από τις γεωτρήσεις του ίδιου του οικισμού. Συνεπώς, το νερό που θα φτάνει στα σπίτια του Κολχικού θα προέρχεται από μίξη γεωτρήσεων, γεγονός που ενδεχομένως να επιβαρύνει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τ.Κ. Κολχικού να μην χρησιμοποιούν μέχρι νεωτέρας το νερό του δημοτικού δικτύου για πόση, μαγείρεμα και παρασκευή τροφίμων. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά θα σας κρατάει ενήμερους για όλα τα διορθωτικά μέτρα που θα ληφθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

 

Εκ του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης