Ερωτηματολόγιο της ΔΕΥΑ Λαγκαδά σχετικά με το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

Η γνώμη σας μετράει!


Στα πλαίσια του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, που υλοποιεί η  Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά, έχει προετοιμαστεί ένα ερωτηματολόγιο, που απευθύνεται στους δημότες – καταναλωτές μας. Είναι εύκολο στη συμπλήρωσή του, ανώνυμο κι απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν είναι σημαντικές για τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει. Απώτερος στόχος μας αποτελεί πάντα να φθάνει κατάλληλο και ασφαλές πόσιμο νερό στις βρύσες των καταναλωτών μας.

Για να απαντήσετε πατήστε εδώ    ή στο παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/1NBjHg81AsNaIORtefd-i7eGX_fqQ9cSZ7VUFI4XQBt8/edit