Ανακοίνωση προς τους δημότες της Τ.Κ. Λαγυνών

                                 Λαγκαδάς, 27.07.2022

Αριθ. Πρωτ.: 2627

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΑΓΥΝΩΝ

 

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά ανακοινώνει πως, μετά και τις τελευταίες αναλύσεις νερού που διενεργήθηκαν, η υδροδότηση των Λαγυνών συνεχίζει, όπως πάντοτε άλλωστε, να πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας πόσιμου νερού και οι κάτοικοι του οικισμού μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το νερό του δημοτικού δικτύου για οποιαδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένης της πόσης, μαγειρέματος και παρασκευής τροφίμων.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο καθαρισμός των δεξαμενών υδροδότησης του οικισμού, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να τοποθετηθούν επιπλέον κρουνοί καθαρισμού ώστε να εξυπηρετούνται ακόμη καλύτερα και οι οικίες που βρίσκονται σε τερματικά σημεία του δικτύου, όπου εκ των πραγμάτων δεν γίνεται ορθή ανακυκλοφορία του νερού.

 

Για να δείτε τις αναλύσεις πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Αναλύσεις 1

Αναλύσεις 2

 

Εκ του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης