Διευκρίνηση σχετικά με τους λογαριασμούς που αφορούν το ΠΑΓΙΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά ανακοινώνεται ότι κατά την έκδοση των λογαριασμών που αφορούσαν την εκκαθάριση Α εξαμήνου 2022 λόγω της αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής έγινε λανθασμένος υπολογισμός του ΦΠΑ στο ποσό νερού σε 2 κατηγορίες χρέωσης.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί που αφορούσαν στις κατηγορίες 50% Σοχού – Δορκάδος   και   25% Λαγκαδά – Ξυλούπολη – Πολυδένδρι να μην γίνει σωστός υπολογισμός του ΦΠΑ στο ποσό νερού.

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις και οι νέοι υπολογισμοί για αυτές τις 2 κατηγορίες χρέωσης και πιθανόν να εμφανιστεί ένα προηγούμενο υπόλοιπο που αφορά μόνο τον υπολογισμό του ΦΠΑ στους τρέχοντες λογαριασμούς των ΠΑΓΙΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 στους καταναλωτές που είχαν εξοφλήσει τους λογαριασμούς τους.

Επίσης ενημερώνουμε ότι δεν έχει τροποποιηθεί καμία είσπραξη που αφορούσε τους παραπάνω λογαριασμούς με λανθασμένο ΦΠΑ..

Ζητάμε συγνώμη για την αναστάστωση.