Δελτίο τύπου

Παρασκευή 24/03/2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά το τελευταίο διάστημα τείνει να γίνει στόχος επιθέσεων, που απώτερος σκοπός τους είναι να θιγεί όχι μόνο η ασκούμενη πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, αλλά  ακόμη και αυτός ο ίδιος ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού.

Κατηγορηματικά τονίζουμε ότι, σε καμία περίπτωση οι αυξήσεις των λογαριασμών δεν προσεγγίζουν τα εξωπραγματικά ποσοστά της τάξης του 300% ή και 1000%!!! που ακούστηκαν το πρωί της Πέμπτης 23/03/2023 σε ενημερωτική εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης.

Ενδεικτικά μόνο, θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, ώστε να αντιληφθούν οι δημότες μας την καθοδηγούμενη παραπληροφόρηση την οποία υφίστανται. Ισχύουν λοιπόν τα εξής:

  • Για κατανάλωση 30 m3 μετά παγίου / 6μηνο, αύξηση 29,10%
  • Για κατανάλωση 60 m3 μετά παγίου / 6μηνο, αύξηση 44,28%
  • Για κατανάλωση 90 m3 μετά παγίου / 6μηνο, αύξηση 53,18%

 

Και φυσικά για υπερκαταναλώσεις άνω των 200 m3 / 6μηνο, το ποσοστό αύξησης είναι μεγαλύτερο. Στην κατηγορία αυτή όμως, ανήκει ένα ποσοστό μόλις 4% των καταναλωτών και οι οποίοι καταναλωτές είναι συνήθως κτηνοτροφικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες, οικίες με μεγάλους κήπους αλλά και μονοκατοικίες που διαθέτουν μπαχτσέδες και καλλιεργούν διάφορα φυτά. Είναι πιστεύουμε δίκαιο, οι μεγάλες αυτές υπερκαταναλώσεις να τιμολογούνται ανάλογα. Το νερό που διανέμει η ΔΕΥΑ Λαγκαδά αλλά και όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας μας, είναι αποκλειστικά για πόση και την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων για την υγιεινή τους και το μαγείρεμα. Είναι ανήκουστο να ξοδεύει η Δημοτική Επιχείρηση χρήματα για την ανόρυξη ή αξιοποίηση γεωτρήσεων, να ξοδεύονται επίσης μεγάλα ποσά για την συντήρηση & επισκευή του δικτύου ύδρευσης, να χλωριώνεται το νερό, εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι διαρκώς αυξανόμενες χρεώσεις της ΔΕΗ (ενδεικτικά ποσό 330.000€ για το 1ο δίμηνο του 2023) κι εμείς να πιστεύουμε ότι μπορούμε να διατηρούμε τα τιμολόγια του 2013 όπου οι χρεώσεις ξεκινούσαν από τα 0,12 € / m3!!! Με αυτόν τον τρόπο όμως, η ΔΕΥΑΛ για κάθε m3 που αντλούσε, δαπανούσε περίπου 1€ και εισέπραττε μόλις 0,70€ και όλα αυτά πριν τις τεράστιες αυξήσεις της ΔΕΗ!!! Και αν το αναγάγουμε αυτό στα τουλάχιστον 4.200.000 m3 νερού ανά έτος που αντλούμε, καταλαβαίνει και ο πιο αδαής ότι, κάθε χρόνο η Δημοτική Επιχείρηση «έμπαινε μέσα». Η λύση λοιπόν της αύξησης των τιμολογίων ήταν μονόδρομος. Η αύξηση όμως αυτή στηρίχθηκε σε πραγματικά δεδομένα και έγινε με γνώμονα αφενός μεν την βιωσιμότητα της Επιχείρησης, αφετέρου δε με το να επιβαρυνθούν όσο το δυνατόν λιγότερο τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλές καταναλώσεις.

Οι αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή προς δημιουργία εντυπώσεων, αφορούσαν όλες περιπτώσεις με υπερκαταναλώσεις άνω των 250 m3 / 6μηνο. Έγινε μάλιστα και αναφορά σε μια ηλικιωμένη κυρία με μεγάλο λογαριασμό, της οποίας όμως η κατανάλωση ήταν 516 m3 / 6μηνο!!! Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι καταναλώσεις αυτές δεν αφορούν οικίες όπου διαμένουν απλώς ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά είναι σπίτια με μεγάλους μπαχτσέδες, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να ξοδεύουν ασύστολα νερό και να εξακολουθούν να πληρώνουν ελάχιστα.

Ως προς τον λογαριασμό δε που μονοπωλούσε το πλάνο της εκπομπής με πληρωτέο ποσό 10.175,50 ευρώ, αυτός αφορούσε περσινό λογαριασμό, ο οποίος όμως, μετά από αίτηση του καταναλωτή και έλεγχο από συνεργείο της Επιχείρησης, αποδείχθηκε εσφαλμένη καταγραφή του υδρομέτρου και άμεσα προβήκαμε σε διόρθωση αυτού, κάτι που ο κύριος που τον προσκόμισε φρόντισε επιμελώς να αποκρύψει. Συνεπώς ο προβεβλημένος λογαριασμός ήταν άκυρος και εμφανιζόταν συνεχώς και μόνο για την δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων.

H τιμή που είχε μειωθεί το 2013 από 0,24 € ανά m3  σε 0,12 € ανά m3 οδήγησε σε υπέρμετρη διόγκωση των οικονομικών ελλειμμάτων των  ισολογισμών εσόδων – εξόδων  για το διάστημα κατά το οποίο αφορούσε αυτή η τιμολογιακή πολιτική. Ενδεικτικά για το έτος 2020 η ΔΕΥΑ Λαγκαδά πλήρωσε 939.196,64€ για λογαριασμούς της Δ.Ε.Η., το ποσό αυτό για το 2021 έφτασε στο 1.109.472,15€, αύξηση της τάξης του 18,13%. Το έτος 2022 έφτασε το 1.696.678,37€ αύξηση της τάξης του 80,65%, και για μόνον το πρώτο δίμηνο του 2023 ανέρχεται σε 323.447,00€, αύξηση της τάξης του 105,10%. Η αύξηση των τιμολογίων μπορεί να είναι αισθητή αλλά είναι αναγκαία για την κάλυψη του κόστους άντλησης και διανομής του νερού και για τον ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων του ισολογισμού. Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά παρέχει κοινωνικά τιμολόγια σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι αλλά και για άτομα με αναπηρία που φτάνουν σε εκπτώσεις έως και 50%. Η παρούσα διοίκηση έχει καταφέρει να είναι ενήμερη και να μην έχει οποιαδήποτε οφειλή (είτε από δικαστικές οφειλές είτε προς την Δ.Ο.Υ.) έως και το 2022.

Όσον αφορά την απόφαση 2519/2022 που εξέδωσε το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει την υπ’ αρ. 135275/19.5.2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/22.5.2017), εντοπίζει την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Λαγκαδά σύμφωνη, όπως ειδικότερα αναλύεται στο κείμενο της δημοσιευθείσας απόφασης όπου  «Κάθε πάροχος ορίζει με την διαδικασία της παραγράφου 1 περισσότερες της μια αύξουσες κλίμακες κατανάλωσης και αντιστοίχως αυξανόμενα κλιμάκια τελών ογκοχρέωσης, προκειμένου να αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση και να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση του νερού.» σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕL 327).

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους καταναλωτές οι οποίοι είναι συνεπείς και στην αποπληρωμή αλλά και στην λελογισμένη χρήση του νερού.

 

 

Εκ του Δ.Σ.