ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ

Ανακοινώνεται στους δημότες – καταναλωτές της Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου πως τους παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον κατά τον εκκαθαριστικό λογαριασμό του Β’ εξαμήνου 2022 έχουν καταγεγραμμένες υπερκαταναλώσεις (δηλαδή καταναλώσεις άνω των 200 m3), να καταθέτουν προς την Υπηρεσία μας αίτηση επανελέγχου του υδρομέτρου τους.

Επισημαίνουμε πως οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εάν οι καρτέλες των εν λόγω καταναλωτών είναι επικαιροποιημένες. Αυτό σημαίνει πως ο λογαριασμός θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη της υδροληψίας, του πραγματικού καταναλωτή και η καρτέλα του στο αρχείο της ΔΕΥΑ Λαγκαδά είναι πλήρως ενημερωμένη με:

  • Α.Φ.Μ.
  • Δ.Ο.Y.
  • Α.Δ.Τ.
  • τηλέφωνο επικοινωνίας και
  • e-mail.

 

 

Λαγκαδάς, 04.04.2023

Από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.