Σημαντική ενημέρωση ΔΕΥΑΛ σχετικά με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, ενημερώνουμε όλους τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., πως η προθεσμία που δόθηκε προς είσπραξη των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης έχει λήξει. Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑ Λαγκαδά, πλέον, προβαίνει στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προσαυξήσεις, καθώς και στην άμεση βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 5.000 € με τουλάχιστον 4 απλήρωτους λογαριασμούς στις κατά τόπους ΔΟΥ.

Αυτό θα δημιουργήσει δυστυχώς, πρόβλημα στις οικονομικές δοσοληψίες των δημοτών / καταναλωτών μας, όπως για παράδειγμα με την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, είσπραξη επιδοτήσεων κλπ.

 

          Από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.