Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά ανακοινώνεται ότι από Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου θα απαιτείται η εξυπηρέτηση κοινού πέρα του παραπάνω ωραρίου θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιείται τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 23940 22520 -23230  εσωτ. 200

Το ταμείο της ΔΕΥΑΛ θα συνεχίζει να λειτουργεί στο καθορισμένο ωράριο 07:30 π.μ. – 13:30 μ.μ.