Έκτακτη διακοπή νερού Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (Κολχικό)

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Βλάβες .