14 Δεκεμβρίου 2017

Δημογραφικά – Περιοχές δραστηριότητας

Ο Δήμος Λαγκαδά είναι ένας τεράστιος σε έκταση Δήμος, όπως φαίνεται και στο χάρτη που ακολουθεί, με πάρα πολλά χωριά και οικισμούς πέρα του αστικού κέντρου του Λαγκαδά και των εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων).

Ο πληθυσμός κατανέμεται δε ως εξής:

α) στη δημοτική ενότητα Ασσήρου 3.623, Άσσηρος 1.964, Κριθιά 1.418, Εξαμίλι 241.

β) στη δημοτική ενότητα Βερτίσκου 2.038 (η ενότητα με τον μικρότερο πληθυσμό), τοπική κοινότητα Εξαλόφου 625 (Πέντε Βρύσες 323 και Πολυδένδρι 302),  Όσσα 537, Βερτίσκος 431, Αρετή 185, Γαλήνη 68, Χωρούδα 57.

γ) στη δημοτική ενότητα Καλινδοίων 3.681, Ζαγκλιβέρι 2.169, Νέα Καλίνδοια (Καλαμωτό) 508, Αδάμ 480, Πετροκέρασα 303, Άγιος Χαράλαμπος 87, Σαρακήνα 71, Μεσόκωμο 63.

δ) στη δημοτική ενότητα Κορώνειας 4.066, Άγιος Βασίλειος 1.294, Γερακαρού 1.212, Βασιλούδι 678, Λαγκαδίκια 624, Αρδαμέρι 258.

ε) στη δημοτική ενότητα Λαγκαδά 19.015 (η ενότητα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό), Λαγκαδάς 7.462, Λαγυνά 3.473, Κολχικό 2.047, Καβαλάρι 1.999, Ηράκλειο 1.270, Περιβολάκι 1.150, Χρυσαυγή 1.071, Ανάληψη 543, Δρακόντιο 230.

στ) στη δημοτική ενότητα Λαχανά 2.432, Ξυλόπολη 845, Λαχανάς 372, Δορκάδα 370, Λευκοχώρι 286, Καρτεραί 187, Ευαγγελίστρια 152, Νικόπολη 102, Στεφάνια 58, Μαυροράχη 31, Κυδωνιά 29.

ζ) στη δημοτική ενότητα Σοχού 5.820, Σοχός 3.109, Ασκός 1.412, Κρυονέρι 978, Αυγή 321.

 

Περιοχές δράσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ δραστηριοποιείται στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες με τις περιοχές τους (αστικά κέντρα, χωριά, οικισμοί):

Παραθέτουμε και αναλυτικά στοιχεία με τον αριθμό των ενεργών υδρομέτρων (Ημερομηνία Αναφοράς 30-11-2017 )

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1 ΑΣΣΗΡΟΣ (ΕΔΡΑ) 943 ΑΣΣΗΡΟΥ
2 ΚΡΙΘΙΑ 606
3 ΕΞΑΜΙΛΙ 139
4 ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ (ΕΔΡΑ) 358 ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
5 ΑΡΕΤΗ 126
6 ΓΑΛΗΝΗ 102
7 ΟΣΣΑ 512
8 ΕΞΑΛΟΦΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ 296
9 ΕΞΑΛΟΦΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 242
10 ΛΟΦΙΣΚΟΣ 168
11 ΧΩΡΟΥΔΑ 0
12 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ (ΕΔΡΑ) 1.067 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
13 ΑΔΑΜ 466
14 ΝΕΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ (ΚΑΛΑΜΩΤΟ) 340
15 ΜΕΣΟΚΩΜΟ
16 ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ 391
17 ΣΑΡΑΚΗΝΑ 146
18 ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
19 ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ (ΕΔΡΑ) 712 ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
20 ΑΡΔΑΜΕΡΙ 250
21 ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ 364
22 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 551
23 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 408
24 ΛΑΓΚΑΔΑΣ (ΕΔΡΑ) 4.467 ΛΑΓΚΑΔΑ
25 ΑΝΑΛΗΨΗ 253
26 ΔΡΑΚΟΝΤΙΟ 142
27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 533
28 ΚΑΒΑΛΑΡΙ 801
29 ΚΟΛΧΙΚΟ 776
30 ΛΑΓΥΝΑ 1.398
31 ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 674
32 ΧΡΥΣΑΥΓΗ 489
33 ΞΥΛΟΠΟΛΗ (ΕΔΡΑ) 505 ΛΑΧΑΝΑ
34 ΛΑΧΑΝΑ 278
35 ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ 165
36 ΝΙΚΟΠΟΛΗ 167
37 ΚΑΡΤΕΡΑΙ 147
38 ΔΟΡΚΑΔΑ 315
39 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 78
40 ΚΥΔΩΝΙΕΣ 51
41 ΣΤΕΦΑΝΙΑ 65
42 ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 44
43 ΣΟΧΟΣ (ΕΔΡΑ) 1.611 ΣΟΧΟΥ
44 ΑΣΚΟΣ 668
45 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 551
46 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΣΚΟΥ 245
47 ΑΥΓΗ 239

                                              Γενικό Σύνολο υδρομέτρων: 22.849